رهنمود کرایه نشینان برای صرفه جویی در مصرف انرژی

 

 

برای اینکه رهنمودهای صرفه جویی در مصرف انرژی و آب را در خانه به کار ببرید ضرورت نیست که صاحب آن خانه باشید. نزدیک به یک سوم از استرالیائی ها در خانه های کرایه ای بود و باش دارند، و در حالی که برای تغییر دادن خانه کرایه ای محدودیت هایی وجود دارد، راه هایی هم هست که بتوان بل ها و اثر مضر بر محیط زندگی را کم کرد حتی اگر قادر به استفاده از صفحات خورشیدی و تانک های ذخیرهء آب باران نباشید. درحقیقت، از قدم های مؤثری که می توانید برای صرفه جویی در انرژی و آب بردارید این است که در عادات روزانه خود تغییر اندکی بدهید بدون آنکه برای شما اصلاً مصارفی هم در برداشته باشد.
اگر شما خانه ای را برای مدت کوتاه و یا طولانی کرایه کرده باشید، بسیار چیزهای ساده و با مصارف کم وجود دارند که می توانید با استفاده از آنها مصرف انرژی و آب خود را کاهش دهید و صد ها دالر هم در هر سال صرفه جویی کنید بدون آنکه شیوهء زندگی راحت خودتان را قربانی کنید.

مفکوره هایی برای صرفه جویی در مصرف انرژی
استفاده مؤثر از انرژی به صورت عموم راجع به این است که برای انجام یک کار معین، در عین اینکه برای شما راحت و مناسب هم باشد، کمتر انرژی مصرف کنید. این قدم های عملی را بردارید تا مصرف انرژی خانوار و بل هایتان را کم کنید.
از سامان ها و وسایلی استفاده کنید که از انرژی بطور مؤثر استفاده می نمایند. سامان ها و وسایل خانگی 30 فیصد از مصرف  انرژی خانه شما را در بر می گیرند، بنا بر این، نوع سامانی که از آن استفاده می کنید تفاوت هنگفتی در مصرف انرژی و بل های شما خواهد داشت.  اگر شما می خواهید سامان نو خریداری کنید، نوعی را بخرید که بطور مؤثر از انرژی استفاده می کند.  به برچسب درجه بندی   (Energy Rating Label)    آن از لحاظ مصرف انرژی که روی سامان است توجه کنید تا بدانید تا چه حد در مصرف انرژی کارائی دارد–هرچه تعداد ستاره ها بیشتر باشد صرفه جویی شما در مصرف انرژی و پولی که بابت آن می دهید بیشتر خواهد بود.
کنترول شرایط آب و هوایی تان. قریب به 40 فیصد از مصرف انرژی خانه برای گرم کردن و خنک کردن است. در زمستان، تنظیم ترموستات بخاری خانه را بین 18 تا 20 درجه سانتی گراد (سلسیوس) در نظر بگیرید. در تابستان، کوشش کنید که ترموستات دستگاه خنک کننده را روی 25 تا 27 درجه سانتی گراد (سلسیوس) بگذارید. بسته به اینکه ترموستات یک درجه بالا (و یا پائین) تنظیم شود، به اندازه 5 تا 10 فیصد در مصارف انرژی خانه تان برای خنک کردن و یا گرم کردن مؤثر می باشد. وقتی کولر و یا دستگاه بخاری روش است دروازهء اتاق هایی که از آن ها استفاده نمی کنید را ببندید و درز و شکاف ها را بپوشانید.
ترک ها و شکاف ها را مسدود کنید. با  جلوگیری از نشت هوای گرم یا سرد به بیرون خانه، می توانید تا 25 فیصد از بل های انرژی خود کم کنید. کوشش کنید از خریطه های باریک و بلند (مار مانند) که از شن انباشته شده استفاده کنید تا مانع شوید از زیر دروازه ها یا کلکین ها، شکاف های بین تخته های کف اتاق ها، و همچنین تخته های چوبی پایین دیوارها هوا به بیرون و درون نشت کند. اگر خواستید نشتی هوا را با مسدود کردن شکاف ها بر طرف کنید اول توافق صاحبخانه خود را بخواهید.
کارایی کلکین ها را بهتر کنید. با استفاده از پرده ها و پوش های کلکین ها با حفظ هوای آرام در حد فاصل بین کلکین (شیشه) و پرده یا پوشش کلکین (blinds ) از تلف شدن حرات مانع شوید. زمستان ها وقتی هوا آفتابی است می توانید پرده ها را کنار بزنید تا آفتاب به درون بتابد و آنجا را گرم کند و پیش از تاریک شدن آنها را دو باره سرجای خود بکشید. همین طور خوب است که در هنگام گرمای شدید هوا در تابستان ها، پرده ها را در عین گرمای روز ببندید.
بجای استفاده از دستگاه خنک کننده  مثل کولر خوب است از بادپکه استفاده شود. بادپکه های سقفی یا پایه دارد هر ساعت فقط یک سنت انرژی مصرف می کنند و اگر آن ها را با دستگاه های خنک کننده کولر مقایسه کنید، بسیار کمتر باعث ایجاد گازهای گرمخانه ای می شوند. بادپکه باعث می شود هوا به جریان بیفتد و می توان از آن برای مؤثرتر کردن دستگاه های خنک کننده و یا پخش هوای گرم (بخاری) استفاده کرد و کارایی بخاری را در زمستان بیشتر نمود.
گروپ های معمولی برای روشنایی را با گروپ های کم مصرف عوض کنید. قریب به 12 فیصد از مصرف انرژی خانه برای روشنایی است.  با استفاده از گروپ های کم مصرف برای روشنایی و استفادهء مؤثر از روشنایی می توانید مصارف روشنایی خانه خود را به نصف تقلیل دهید. عوض کردن گروپ های معمولی قدیمی با گروپ های فشرده فلورسنت (CFLs  ) یا گروپ های دیود diodes (LEDs)  یکی از راه های مؤثر برای صرفه جویی در مصارف انرژی است. مصرف گروپ های فلورسنت CFLs   قریب به 20 فیصد از گروپ های معمولی است و بین 4 تا 10 برابر آنها دوام دارند.
برق دستگاه ها در حال انتظار   (Standby). بسیاری از سامان ها و دستگاه های برقی مانند تیلفون، چارجرها،  دستگاه های بازی، داش های مایکروویو و استریوها وقتی هم که مورد استفاده نیستند باز هم برق مصرف می کنند. این برق مصرفی وقتی که دستگاه ها در حال انتظار   (Standby)   هستند 10 فیصد از مصارف برق خانه شما را در بر می گیرند.  اگر وقتی از سامان ها و دستگاه ها استفاده نمی کنید آن ها را در محل ساکت برق در دیوار گل کنید هم در مصرف انرژی و هم در پول خود صرفه جویی می کنید. اگر این سامان ها و دستگاه ها یک چراغ خُرد و یا ساعت دارند بنا بر این برق مصرف می کنند.
یخچال ها و فریزرها: حد درست حرارت یخچال شما باید بین 3 تا 5 درجه سانتی گراد (سلسیوس) باشد. یا برای فریزرها این رقم بین منفی 15 و منفی 18 درجه سانتی گراد (سلسیوس) می باشد. برای هر درجه حرارتی که سرد شوند، 5 فیصد به مصرف آن ها علاوه می شود. برای اینکه کارایی یخچال و فریزر خود را بیشتر کنید، اگر در درون آنها یخ جمع شده آن ها را خارج کنید و بین چیزهایی که در فریزر می گذارید 5 تا 8 سانتی متر فاصله قائل شوید تا تهویه به درستی صورت گیرد. اگر یخچال اضافی در خانه دارید، وقتی از آن استفاده کنید که بدان ضرورت داشته باشید.
شستن و خشک کردن کالا: وقتی از ماشین کالاشویی استفاده می کنید، اگر از آب سرد، و کمترین سیکل (دوران) ممکن آن استفاده  کنید ، میزان آب را هم برحسب مقدار کالا تنظیم کرده و صبر کنید تا اینکه به قدر کافی کالا برای شستن جمع شود، در مصرف انرژی و آب صرفه جویی می شود. لباس ها را روی بند انداخته و خشک کنید نه اینکه از دستگاه خشک کنندۀ لباس استفاده کنید —روی بند خشک کردن خرجی ندارد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *