معلومات دربارهء انرژی خورشیدی

0
212

 

 

امروزه استفاده از انرژی خورشیدی برای تولید برق خاصتاً در کشورهای پیشرفته بسیار عام است. نگرانی راجع به اینکه نیرو گاه های برق که با سوخت های عادی برق تولید میکنند باعث آلودگی محیط زیست و تشدید پدیدهء گرمایش زمین می شوند و همچنین قیمت گزاف برق در کشورهایی مانند استرالیا سبب شده بسیاری از مردم با نصب صفحات انرژی خورشیدی، بخشی از برق منزل شان را از انرژی خورشیدی تأمین نمایند. ناگفته نماند که کمک های پولی دولت نیز در تشویق مردم به استفاده از انرژی خورشیدی برای تولید برق بی تأثیر نبوده است. مطالب مندرج در این صفحه که به صورت سوال و جواب ترتیب داده شده راجع به استفاده از انرژی خورشیدی و تأثیر آن بر مصرف برق و تعامل با کمپنی برق به خوانندگان معلومات مفید ارائه میکند.

هرگاه از انرژی خورشیدی استفاده میکنم آیا نیاز به قرارداد جدید با کمپنی برق دارم؟
الزاماً نه. شما برای فروختن برق اضافی نیاز به قرارداد جدید دارید اما قرارداد قبلی برای برقی که می خرید ممکن است معتبر یا کمپنی برق ممکن است از شما بخواهد قرارداد جدید امضا کنید. قبل از اینکه تصمیم به استفاده از برق خورشیدی بگیرید راجع به این موضوع با کمپنی برق صحبت کنید. بهتر است با کمپنی های مختلف صحبت کنید تا قرارداد به دلخواه شما باشد.

آیا مبلغ بیل برق من تغییر خواهد کرد؟
الزاماً نه. این موضوع به کمپنی برق بستگی دارد. آنها ممکن است قیمت برق را تغییر دهند و قیمت برق در زمان اوج مصرف و مصرف کم نیز ممکن است تغییر یابد. برای بیشتر مردم این تغییر بالای مبلغ بیل سالانه تأثیر زیاد نمی گذارد. اینکه این موضوع به فایده یا به ضرر مشتری است به طریقهء مصرف برق ارتباط میگیرد. برخی از کمپنی های ممکن است تنها یک قیمت ثابت به کسانی که از انرژی خورشیدی استفاده میکنند پیشنهاد کنند و برخی دیگر ممکن است قیمت ثابت مصرف برق را به قیمت متغیر تبدیل کنند. قبل از اینکه تصمیم به استفاده از برق خورشیدی بگیرید راجع به این موضوع با کمپنی برق صحبت کنید. بهتر است با کمپنی های مختلف صحبت کنید تا قیمت دلخواه تان را بدست بیاورید.

در صورت استفاده از انرژی خورشیدی آیا مبلغ بیل برق من کمتر خواهد شد؟
در بیشتر موارد، انرژی خورشیدی باعث کاهش مبلغ بیل برق می شود، اولاً بخاطر کمتر شدن مقدار برقی که از کمپنی برق می خرید و ثانیاً بخاطر فروختن انرژی اضافی. اما ً اگر کمپنی برق قیمتی رابه شما پیشنهاد کند که مناسب وضعیت شما نباشد استفاده از انرژی خورشیدی به فایدهء تان نیست. مثلاً اگر کمپنی برق، قیمت متغیر شما را به قیمت ثابت تبدیل کند شما در وقت مصرف کم برق، همان قیمتی را می پردازید که در زمان اوج مصرف. بنابراین با وصف اینکه مقداری از برق خانه تان توسط انرژی خورشیدی تولید میشود، انرژی خورشیدی فایدهء چندان برای شما ندارد.
اگر کمپنی برق قیمت برق را بر اساس زمان مصرف برق محاسبه کند . اینکه این موضوع به فایده یا ضررتان است به طریقهء مصرف برق ارتباط میگیرد. بستگی به الگوی مصرف انرژی شما دارد. با کمپنی برق راجع به قیمت برق برای مشتریانی که از انرژی خورشیدی استفاده میکنند و همچنین راجع به تخفیف برق برای این مشتریان صحبت کنید. بهتر است با کمپنی های مختلف صحبت کنید تا قیمت دلخواه تان را بدست بیاورید.

درصورتی که از انرژی خورشیدی استفاده می کنم، آیا معلومات بیل برق من تغییر میکند؟
بعدازآنکه سیستم انرژی خورشیدی شما نصب شد و میتر، آنرا ثبت کرد معلومات دیگر در بیل تان نوشته میشود. در حالت عادی، بیل برق مقدار کلی برقی را که مصرف می کنید نشان می دهد، اما اگر از انرژی خورشیدی استفاده می کنید مقدار برقی که به خانهء شما وارد و خارج می شود در بیل نوشته میشود. به عبارت بهتر، بیل برق مقدار برقی را که شما مصرف کرده اید یا مقدار برقی را که توسط انرژی خورشیدی تولید میشود نشان نمی دهد. دلیل این مسأله آنست که میتر مشتریانی که از انرژی خورشیدی استفاده میکنند مصرف و تولید برق را به صورت خالص اندازه گیری میکنند یعنی فقط مقدار ورود و خروج برق را اندازه گیری میکنند.
اطلاعات بیشتر در این زمینه در سایت www.energyandsources.vic.gov.auموجود می باشد.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here