!معلومات دربارهء خطرات حریق در خانه

0
228

در ایالت ویکتوریا هر سال به طور اوسط سه هزار واقعهء حریق در خانه رخ می دهد که بیشتر این واقعات قابل پیشگیری است. معلومات مندرج در این صفحه از کتاب “ایمنی از خطرات حریق در خانه” که توسط MFB منتشر شده اقتباس گردیده و دربارهء راه های پیشگیری از خطرات حریق در اتاق خواب، بخاری و سامان های برقی است.
به صورت عموم خطر حریق در شب که شما خوابیده اید بیشتر است بخاطری که وقتی می خوابید، حس بویایی تان درست کار نمی کند. بنابراین اگر زنگ خطر تشخیص دود نداشته باشید ممکن است در صورت حریق، از خواب بیدار نشوید و یا بسیار ناوقت متوجه حریق بشوید. معلومات مندرج در این صفحه به شما کمک میکند با استفاده از سامان هایی مثل زنگ خطر تشخیص دود خطرات حریق در اتاق خواب را به حداقل ممکنم برسانید.
زنگ خطر تشخیص دود باید در مکانی خارج از جای خواب نصب شود و زنگهای اضافی نیز باید در داخل هر اتاق خواب جایی که هر کسی با درب بسته می خوابد نصب شود.

راجع به وسایل گرمایی به یاد داشته باشید که قبل از خارج شدن از خانه یا استراحت در شب، همهء بخاری های قابل حمل را خاموش کنید.
علاوتاً وسایل برقی خطر حریق را بیشتر میکنند. همیشه در وقت استفاده از سامان های برقی به طرزالعمل آنها دقت کنید. به یاد داشته باشید که استفاده از لوازم الکتریکی آسیب دیده می تواند منجر به آتش سوزی شود. فقط از سامان های برقی که به خوبی کار می کنند و سالم هستند استفاده کنید.

سگرت کشیدن در بستر بسیار خطرناک است. در بستر سگرت نکشید.

اطمینان حاصل کنید که لوازم الکتریکی مانند دستگاه خشک کنندهء موی، دستگاه صاف کنندهء موی و لپ تاپ روی بستر رها نشده باشند.
به یاد داشته باشید، وجود یک زنگ خطر تشخیص دود اضافی در هر اتاق خواب که دروازهء آن هنگام خوابیدن بسته است، ضروری ست.
فقط خریطه های حرارتی که طرزالعمل دارند خریداری نمایید و مطابق طرزالعمل از آن ها استفاده کنید.
کمپل برقی را 30 دقیقه قبل از رفتن به بستر روشن نموده و هنگامی که در بستر هستید خاموش نمایید.
کمپل برقی باید هموار باشد و کنترول در یک طرف تخت قرار داده شود. لین برق را بطور منظم ببینید تا قطع یا فرسوده نباشد.

لباس وچیزهای دیگر باید حداقل یک متر دورتر از وسایل گرمایی قرار داشته باشند.
مواد سوختنی که قابلیت آتش گرفتن دارند باید حداقل یک متر دورتر از منبع آتش قرار بگیرند.
دودکش ها باید هر سال تمیز شوند.
کودکان باید در نزدیکی هر نوع وسیلهء گرمایی و حرارتی تحت نظارت و کنترول باشند و از منبع حرارت فاصله داشته باشند.
اطمینان حاصل نمایید که بخاری مطابق با طرزالعمل کارخانه سازندهء آن شانده شده، نگهداری و استفاده میشود.
همواره از یک صفحهء محافظ آتش در جلوی آتش استفاده کنید.

اطمینان حاصل کنید که در اطراف مونیتور کامپیوترها، لپ تاپ ها، تلویزیون‌ها و لوازم دیگر هوا به خوبی جریان دارد و آنها در جای قید قرار ندارند و پوشانده نشده اند.

از گروپ های برق با کم مصرف استفاده نمایید.

زمانی که از لوازم الکتریکی استفاده نمی کنید، همهء آنها را از ساکت دیوار خاموش کنید.
فقط از افراد متخصص و دارای مدرک تعمیرات الکتریکی برای ترمیم سامان های خراب کمک بگیرید.

از آداپتورهای برقی دوگانه استفاده نکنید.

اگر از سه ساکته استفاده میکنید طرزالعمل کارخانهء سازنده را مراعات کنید و هرگز چندین سامان برقی را در عین وقت به ان وصل نکنید و به طور منظم از صحیح و سالم بودن شان اطمینان حاصل کنید.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here