معلومات دربارهء خطرات قمار

 

 

اشاره

استرالیا یک کشور آزاد است و قماربازی یک کار غیرقانونی نیست. درواقع فرصت ها و چانس های زیادی برای قمار بازی در اطراف ما وجود دارند، حتی از طریق انترنت، تیلفونهای موبایل هوشمند. شرط بندی انترنتی مثل این است که در هر زمان از روز و شب شما بتوانید یک قمارخانه را در جیب خود حمل کنید.
افراد به دلایل مختلف قماربازی میکنند: برنده شدن پول کلان، سرگرمی، فرار از مشکلات زندگی، هیجان و خوشی، گریز از مردم و …
اما هرگاه قماربازی، به صورت مسؤولانه نباشد کم کم از حالت سرگرمی خارج شده و شخص را دچار مشکل می نماید. معلومات مندرج در این صفحه بخشی از پروژهء “قمار مسؤولانه” است که توسط شهرداری دندینانگ تمویل شده و هدف آن، بلند بردن آگاهی جامعهء ما دربارهء خطرات قمار است.

قمار بازی در نوجوانان
اعلانات و تبلیغات تلویزیونی این حقیقت را به مردم یادآوری می کنند که قمار بخشی از زندگی ما شده است و کارشناسان نگران هستند که این عادت قمار به طور ناگزیر منجر به مشکلات بیشتر قمار در جامعه بویژه در بین جوانان خواهد شد بدون این که واقعیت های مسأله را درک کنند.
عوامل زیادی بر قماربازی نوجوانان تأثیر میگذارد: اعلانات بازرگانی، دوستان، اعضای خانواده و دسترسی آسان به بازی هایی که مثل قمار هستند. به فرزندان تان کمک کنید درک درست و متوازن راجع به قماربازی و خطرات آن داشته باشند. هرچند شاید کارشناس قمار و خطرات آن نباشید، بازهم کوشش کنید با فرزندان تان دربارهء خطرات قمار صحبت کنید. کوشش کنید فرزندان تان در معرض اعلانات بازرگانی قمار نباشند و هرگاه با این قسم اعلانات مواجه شدند آنها را تشویق کنید تا راجع به این اعلانات به شکل انتقادی فکر کنند تا پی ببرند که هدف اصلی صاحبان قمارخانه ها و ماشین های قمار، سود پولی است.

ماشین های قماربازی:
اگر نمی خواهید قماربازی برای تان مشکل ایجاد کند باید حقایق ماشین قمار (ماشین پوکیز) را بدانید، از احتمال برنده شدن خود آگاه باشید و کنترول را از دست ندهید.
ماشین های قمار یا ماشین های بازی های الکترونیکی در سال 1992 به ایالت ویکتوریا وارد شدند. بر اساس قانون، تمام این ماشین ها باید با معیارهایی که توسط دولت ایالتی مشخص شده داشته باشند. در ایالت ویکتوریا کمیسیون قوانین قمار و الکهول ویکتوریا بر این موضوع نظارت میکند.
تعداد ماشین های قمار در ویکتوریا محدود به سی هزار است که دو هزار و پنجصد ماشین در قمارخانه تاج (Crown) می باشد و بقیه به طور مساوی بین هوتل ها و کلب ها تقسیم می شوند.
ماشین های قمار در واقع کمپیوترهایی هستند که از برنامه ریزی ریاضی تصادفی استفاده می کنند. این بدان معنی است که ماشین در فواصل زمانی تصادفی، جوایز را پرداخت می کند، و فیصدی پولی که در آنها انداخته می شود، در ماشین نگهداری می شود.
در قوانون ایالت ویکتوریا به صراحت گفته شده که ماشین های قمار باید پس از کسر هر گونه جایزهء فوق العاده (jackpot)، هرسال 87 درصد پول دریافت شده را پس بدهند. متباقی پول ماشین به مالک ماشین و یا به ادارهء مالیه می‌رود. بنابراین هر بار که با ماشین قمار سروکار دارد احتمالاً بیشتر از 13 درصد به طور متوسط از دست می دهید. نحوه برنامه نویسی این ماشین ها قسمی است که ضرر شما ممکن است دو، چهار یا حتی شش چند این مقدار باشد.

واقعیت ها و فرضیات نادرست درباره ماشین قمار
فرض: ماشین های قمار در زمان های خاصی از روز، پول بیشتر به مشتری پرداخت می کنند.
واقعیت: نتیجهء هر بازی به طور و در تمام شرایط و حالات، کامل تصادفی است و هرگز نمی توان به مقدار پول موجود در دستگاه پی برد.
فرض: شما می توانید با تغییر الگوهای بازی، ماشین های قمار را فریب داده و مجبور به پرداخت پول کنید.
واقعیت: هیچ چیز برنامهء کمپیوتری را که تعیین کنندهء نتیجه می باشد تغییر داده نمی تواند. آنچه ماشین قمار انجام می دهد فقط پاسخی به فشار دادن دکمه است.
فرض: شما می توانید با دست زدن به دستگاه یا فشار دادن دکمه ها به یک روش خاص، نتیجهء بازی را تحت تأثیر قرار دهید.
واقعیت: دکمه های دستگاه فقط دو حالت روشن یا خاموش دارند. با روش های متفاوت فشار دادن دکمه نتایج مختلفی به دست نخواهد آمد.
فرض: شما می توانید نتیجهء بازی را با تمرکز یا تفکر مثبت تحت تأثیر قرار دهید.
واقعیت: طریقهء کار ماشین قمار همیشه تصادفی است. دستگاه فقط به فشار دادن دکمه پاسخ میدهد و لاغیر.
فرض: با ادامه دادن به قمار، می توانید ضرر گذشته را جبران کنید.
واقعیت: نتیجهء آخرین بازی شما هیچ تأثیری در نتیجهء بازی بعد ندارد. در ایالت ویکتوریا غیر قانونی است اگر نتیجه بازی در ماشنی قمار بر اساس نتایج بازیهای قبل تنظیم شود. ماشین های قمار نمی توانند به تعداد برد یا باخت واکنش نشان دهند. همیشه بازی ها به صورت تصادفی و بدون درنظر گرفتن تعداد برد یا باخت قبلی انجام میشود.
فرض: ماشین های خاص “داغ تر” یا “خوش شانس تر” از بقیه هستند.
واقعیت: ماشین های قمار فقط یک کمپیوتر هستند که قسمی برنامه ریزی شده اند که به طور تصادفی نتایج را انتخاب می کنند. چانس برنده شدن ممکن است بعضی وقتها تغییر کند تغییر کند، اما ماشین خوش چانس وجود ندارد.
فرض: “نتیجهء خیلی نزدیک به برنده شدن” نشان دهندهء آنست که به زودی برنده خواهید شد.
واقعیت: هر رویداد یا “دوران ماشین” یک رویداد تصادفی و یک رویداد جداگانه است. نتیجهء خیلی نزدیک به برنده شدن با باخت های دیگر فرق ندارد.
فرض: من یک قمارباز ماهر هستم و می توانم برنده شوم.
واقعیت: مهارت بر روی نتیجهء قماربازی تأثیر ندارد. چانس برنده شدن شما عیناً همانند فردی است که در کنار شما نشسته است.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *