معلومات دربارهء واکسین کرونا

0
152

اداره امور اجناس معالجوی متشکل از دانشمندان و داکتر های مجرب میباشد که تمام واکسن ها و اکثر دوا ها را برای استفاده در آسترالیا، تنظیم و تائید میکند. این اداره واکسن کرونا را از نظر کیفیت ،‌ ایمنی و تاثیر آن قبل از استفاده بررسی میکند.

واکسن کرونا بدن شما را قادر میسازد که ویروس را شناسایی کرده و با آن مبارزه بتواند. این واکسن حاوی ویروس کرونا نیست بدین معنی که شما در صورت تزریق واکسین به مریضی کرونا مصاب نمیشوید.

واکسین کردن یک روش امن برای بلند بردن قوای دفاعی بدن در مقابل مکروب هاست نه باعث مبتلا شدن به بیماری.

برای بهترین وجه محافظت، شما به دو دوره واکسین به فاصلهٔ چند هفته نیاز خواهید داشت.

ثابت گردیده که تطبیق واکسین کرونا در آسترالیا برای تأمین محافظت در برابر حالات شدید بیماری و مرگ بسیار خوب و مؤثر بوده است.

مهم است که از طریق منابع معتبر و رسمی خود را مطلع سازید.

اگر میخواهید در مورد واکسین کرونا و یا نوبت خود بدانید به شماره اختصاصی 1800020080 که 24 ساعت فعال میباشد، تماس بگیرید. اگر به ترجمان نیاز دارید 131450 را دایر نمائید.

برای معلومات بیشتر در وب سایت وزارت صحت که به ۶۳ زبان قابل دسترس میباشد مراجعه کنید .

www.health.gov.au/covid19-vaccines-languages

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here