آیا در پرداخت بیل برق مشکل دارید؟

اگر تا وقت مشخص شده قادر به پرداخت بیل تان نیستید، باید با کمپنی برق تماس بگیرید. در زودترین وقت به آنها اطلاع دهید در غیر این صورت ممکن است مصارف اضافی که شامل فیس قطع و وصل مجدد می باشد درپی داشته باشد. بر اساس قانون، کمپنی برق باید توان مالی شما را ارزیابی…

معلومات بشتز

معلومات دربارهء انرژی خورشیدی

Fast traslate Icon translate   Fast traslate Icon translate   امروزه استفاده از انرژی خورشیدی برای تولید برق خاصتاً در کشورهای پیشرفته بسیار عام است. نگرانی راجع به اینکه نیرو گاه های برق که با سوخت های عادی برق تولید میکنند باعث آلودگی محیط زیست و تشدید پدیدهء گرمایش زمین می شوند و همچنین قیمت…

معلومات بشتز

Aنابارداری Infertility

نابارداری به حالتی اطلاق ميگردد كه هرگاه يك زوج نتوانند باوجود كوشش های فراوان برای مدت يك سال ويا زيادتر طفل دار شوند. نابارداری ميتواند به شكل ابتدایی باشد كه زوج از ابتدا باردارشده نمیتواند و به شكل دومی يعنی اين كه هرگاه شخص (خانم ويا آقا) با شخص ديگر ازدواج كند وبعدآ بازهم باردار…

معلومات بشتز

امراض التهابی روده ها

Fast traslate Icon translate امراض التهابی روده ها شامل دومرض معمول کرون ومرض التهابی  که سبب زخم برداشتن پرده یا سطح مخاطی روده هاو بنام السراتیوکولایتس یاد میگردد. مرض کرون سبب التهابی شدن هرساحه ازسیستم هضمی میگردد. علت اساسی امراض التهابی روده ها ضعف سیستم دفاعی عضویت است. این گروپ امراض غیر قابل معالجه بوده…

معلومات بشتز

هپاتيت  نوع (A)

Fast traslate Icon translate هپاتيت  اي كه قبلآ بنام التهاب ميكروبی ساری جگر ياد ميگرديد يك مرض حاد سرايت كننده ميباشد. اكثرآ نزد جوانان اين مرض بدون اعراض ويا اعراض متعدد ديده ميشود. اززمان اخذ ويروس تا بروز اعراض تقريبآ شش هفته وقت ضروت است. زمانی كه اعراض آشكار گرديد دوام موجوديت اعراض براي هشت…

معلومات بشتز

و طرز كار آن  مصنوعی Pacemaker

Fast traslate Icon translate قلب به صورت طبيعی دارای مرکز توليد پيام های برقی است كه نتيجتآ سبب تقبض و انبساط قلب ميگردد. (برای سهولت کار، مرکز تولید پیام های برقی قلب را پی ام می نامیم.) زمانی كه پی ام قلبی دچاراختلاطات و نارسایی گردد پی ام مصنوعی راه تداوی وعلاج همچون مشكل است….

معلومات بشتز

سوختگی

Fast traslate Icon translate سوختگی صدمه به حجرات بدن در اثر برق، حرارت، تشعشعات و مواد كيمياوی ميباشد. معمولآ سوختگی در اثر حرارت شديد مانند آتش، بخار و مايع با حرارت بلند بوجود می آيد. سوختگی های كه توسط مواد كيمياوی بوجود می آيند مشابه به سوختگی های نوع حرارتی ميباشند، در حاليكه تأثیرات سوختگی…

معلومات بشتز

مرض عضلی قلبی

Fast traslate Icon translate مرض عضلی قلبی یا کاردیومایاپتی عضلات قلب را مصاب میسازد. اکثراً مرض عضلی قلبی بطن چپ قلب را که  بزرگترین قسمت قلب بوده وخون را به دیگر نواحی بدن پمپ میکند زیادتر مصاب میسازد. البته یک تعداد ازحالات دیگرنیزعضلهء قلبی را مصاب میسازند اما مرض عضلی قلبی لایه مایوکاردیوم را متأثر…

معلومات بشتز

بیجا شدن مفصل شانه

Fast traslate Icon translat مفصل شانه که یکی از مفاصل بسیارمتحرک وفعال بدن است و به همین اندازه متمایل به بیجاشدن میباشد. مفصل شانه توسط استخوان ، عضله و غضروف استحکام یافته است. چون استخوان این ساختمان یک شکل ساکت مانند با حفره خفیف میباشد بنآ تمام این ترکیبات درساختمان مفصل شانه طوری باید عمل…

معلومات بشتز

مرض سمارقی مهبل

Fast traslate Icon translate   Fast traslate Icon translate   Fast traslate Icon translate این مرض که موسوم به( تِرَش) است معمولا در ناحیهء تناسلی خانم ها بوجود میآید و مسبب اصلی آن میکروب های سمارقی موسوم به کاندیدا میباشند. دراین مرض مکروب های مفیدهء ساحه با تعداد بی اندازه زیاد مکروب های سمارقی کاندیدا…

معلومات بشتز