ارگونومی درمحل کار

Fast traslate Icon translate استفاده از کمپیوتر دردو دههء گذشته بیش ازحد روبه ازدیاد گذاشته است. این منجربه اختلاطات صحی ازجمله مشکلات طبی چشم ها و بینایی گردیده است. باید متذکرشد که مشکلات حاصل شده درچشم ها با استفاده از کمپیوتر به طور موقتی بوده و میتوانند جلوگیری گردند.  ارگونومی یا شرایط کاری با ویژگی…

معلومات بشتز

ميزوتليوما

Fast traslate Icon translate سرطان شش از اثر اسبستوس را بنام ميزوتليوما ياد ميكنند. اين نوع سرطان شش بسيار نادراما كشنده است. اين سرطان در حجرات ميزوتليوم كه اكثر لوايح اعضای داخلی بدن به شمول ششها را ميپوشانند ديده ميشود. علت عمدهء مصابيت همانا مواجه شدن اين حجرات به مواد كيمياوی اسبستوس ميباشد. ساحهء معمول…

معلومات بشتز

سرطان رودهء کلان

Fast traslate Icon translate سرطان رودهء کلان سومین نوع معمول سرطان در دنیاست و ده درصد تمامی موارد سرطان را در بر می‌گیرد. در سال ۲۰۱۲، ۱٫۴ ملیون مورد ابتلای جدید به این بیماری و همین‌طور ۶۹۴ هزار مورد مرگ از آن اتفاق افتاد. این بیماری در کشورهای انکشاف یافته عام تر است و ۶۵…

معلومات بشتز

كم كاری عقدهء تايروييد

Fast traslate Icon translate اين حالت يكی ازنقص های سيستم اندوكراين يا سيستم تهيه، توليد و تنظيم هورمون ها دربدن است كه در نتيجه عقدهء تايروييد به اندازهء كافی هورمون های تايروييد را توليد نميكند. اين حالت منجر به ايجاد توليد يك سلسله اعراض وعلايم از قبيل عدم توانایی مقاومت به مقابل سردی، احساس خستگی…

معلومات بشتز

شاک حرارتی

Fast traslate Icon translate   Fast traslate Icon translate شاک حرارتی چیست؟ شاک حرارتی به حالتی گفته میشود که حرارت بدن از 40 درجه فراتر میرود و این امر به ازکار افتادن برخی از اعضای بدن، بیهوشی و سرانجام مرگ منتهی میشود. در حالت نارمل، بدن میتواند حرارت تولید شده توسط متابولیسم درونی و یا…

معلومات بشتز

سالدانه

Fast traslate Icon translate سالدانه که اصطلاح طبی ان لشمانیازیس (‏leishmaniasis‏ ) میباشد یک مرض مزمن، ‏التهابی و گرانولوماتوز جلد میباشد که توسط پرازیت ‏leishmania‏ بوجود می اید. این مرض ‏بیشتر در مناطق گرمسیر و نیمه گرمسیر در آسیا، امریکای جنوبی و افریقا دیده میشود و ‏کشورهای چون افغانستان، ایران، هندوستان، پاکستان برازیل و اتیوپیا…

معلومات بشتز

و طرز كار آن مصنوعی Pacemaker

Fast traslate Icon translate قلب به صورت طبيعی دارای مرکز توليد پيام های برقی است كه نتيجتآ سبب تقبض و انبساط قلب ميگردد. (برای سهولت کار، مرکز تولید پیام های برقی قلب را پی ام می نامیم.) زمانی كه پی ام قلبی دچاراختلاطات و نارسایی گردد پی ام مصنوعی راه تداوی وعلاج همچون مشكل است….

معلومات بشتز

مرض پوليو

Fast traslate Icon translate مرض پوليو كه همچنان به نام مرض فلج اطفال ياد ميگردد يك مرض مكروبی خيلی سرايت كننده ميباشد. عامل اين مرض ويروس موسوم به پوليووايرس ميباشد. در تقريباً كمتراز يك فيصد از واقعات ضعيفی عضلات كه منجر ميشود به عدم توانایی حركت كردن اتفاق ميافتد. اين حالت امكان دارد در ظرف…

معلومات بشتز

سوختگی

Fast traslate Icon translate سوختگی صدمه به حجرات بدن در اثر برق، حرارت، تشعشعات و مواد كيمياوی ميباشد. معمولآ سوختگی در اثر حرارت شديد مانند آتش، بخار و مايع با حرارت بلند بوجود می آيد. سوختگی های كه توسط مواد كيمياوی بوجود می آيند مشابه به سوختگی های نوع حرارتی ميباشند، در حاليكه تأثیرات سوختگی…

معلومات بشتز

مرض رفتار و افکار مکرر و عادتی OCD

مرض رفتار و افکار مکرر و عادتی ازجمله مشکلات روانی بوده که شخص مصاب همواره احساس ضرورت به انجام اعمال مانند بررسی کردن مکرر اشیا، ویا انجام یک عمل به صورت مکرر ویا داشتن افکارمشابه به دفعات را میداشته باشد. این اشخاص قادربه ادارهء افکار ویا فعالیت ها حتی برای مدت کوتاه نمیباشند. حرکت ها…

معلومات بشتز