کم کاری عقدۀ تایرویید

اين حالت يكی ازنقص های سيستم اندوكراين يا سيستم تهيه، توليد و تنظيم هورمون ها دربدن است كه در نتيجه عقدهء تايروييد به اندازهء كافی هورمون های تايروييد را توليد نميكند. اين حالت منجر به ايجاد توليد يك سلسله اعراض وعلايم از قبيل عدم توانایی مقاومت به مقابل سردی، احساس خستگی و اضافه شدن وزن…

معلومات بشتز

سلامتی و صحت در پیری

آیا میتوان اضافه تراز صد سال زندگی کرد؟ این سوالی است که درذهن همه خطورمیکند، البته درسنین بالاتراین سوال ذهن یک تعداد زیادی را به خودمشغول نگهمیدارد. دراین مجموعه یک تعداد نکات مهم وارزنده را ذکرمیکنیم که میتواند راه گشای خوب درراستای صحت وسلامتی در پیری باشد. البته باید ذکرکرد که نکات متذکره مشوره طبی…

معلومات بشتز

فلج مغزی Cerebral palsy

فلج مغزی مجموعه‌ای از بیماری‌هایی است که به علت آسیب به مغز، موجب مشکلات حرکتی جدی و ادراکی در فرد می‌شود. برخی اطبا هر آسیب به سیستم عصبی مرکز در دو یا پنج سال اول زندگی کودک را فلج مغزی می نامند به شرط آنکه این آسیب به مرور زمان بدتر نشود. در استرالیا در…

معلومات بشتز

مرض ادیسن Addison disease

مرض ادیسن که درنتیجهء نبودویا عدم تولید هورمون کورتیزول توسط عقده های ادرینال بوجود میآید بنام عدم کفایهء ابتدایی ادرینال نیز یادمیگردد. این یک مرض طویل مدت بوده واعراض آن به تدریج نمایان میگردند که در نتیجهء ضعف عقدهء ادرینال اتفاق میافتد. عقده های ادرینال در بالای گرده ها قراردارند و وظیفهء انها تولید هورمون…

معلومات بشتز

طب سوزنی

حجم طب سوزنی که بنام طب چینایی نیزیادمیگردد یکنوع از طرق متناوب طبی است که نظر به روایات مختلف درچین قدیم به میان آمد. در طب سوزنی تعدادی از سوزن ها درنقاط مختلف ازطریق جلد داخل میگردد. اکیوپنکچر یک بخش عمده از طب قدیم چینایی را تشکیل میدهد. البته باید گفت که طریقه هاونظریات طب…

معلومات بشتز

معاینات طبی برای سالمندان

شعیب اکبری دراین نوشته در مورد یک تعداد از ارزیابی های طبی که انجام دادن آن درسنین کهولت مهم است معلومات ارائه میشود. این ارزیابی هابرای پیش گیری از بروزامراض مختلف قابل اهمیت فراوان اند. درمجموع شانزده ارزیابی طبی ضروری باید اجرا گردند، البته یک تعداد آن مخصوص خانم ها میباشند از جمله ارزیابی برای…

معلومات بشتز

مقاومت درمقابل انتی بايوتيك Antibiotic Resistance

Fast traslate Icon translate مقاومت در مقابل ادويهءء ضد ميكروب به زمانی گفته ميشود كه ادويهءء ضد ميكروب در مقابل ميكروب ها بی تأثير باقی بمانند. در اين حالت معمولآ ادويهءء ضد ميكروب ها در تداوی و وقايهء مرض تأثير مثبت نميداشته باشند، كه در اين صورت ميكروب های مقاوم ممكن به نوع ديگر ادويهءء…

معلومات بشتز

سقط جنين

Fast traslate Icon translate سقط جنين معمولآ در زمانی صورت ميگيرد كه هرگاه ادامهء حاملگی برای مادر خطرناك باشد و در بعضی مواقع هرگاه حاملگی بدون پلان قبلی صورت گرفته باشد. سقط جنين معمولآ برداشتن و بيرون كردن جنين از رحم مادراست كه توسط طريقه های مختلف جراحی و همچنان تطبيق ادويه صورت ميگيرد. طبق…

معلومات بشتز

معلومات دربارهء مرکز هدسپیس Headspace

Fast traslate Icon translate   Fast traslate Icon translate   Fast traslate Icon translate   جوانان هنگام كلان شدن ممكن است دستخوش دگرگوني هاي بسيار شوند. اغلب براي والدين يا سرپرستان ممكن است دشوار باشد بدانند كه تفاوت بين كردار عادي مثلا تغيير روحيه، عصبانيت و يا گوشه گيري با تكليف صحت رواني چيست. صحت…

معلومات بشتز

اعتیاد به ادویه مخدر

Fast traslate Icon translate   ادویهء مخدر یا ادویهء به اصطلاح نشئه آورازجمله ادویه اند که برای سرور وخوشحالی استفاده میگردند. الکهول، تنباکوو کافیین را میتوان ازجمله ادویهء مخدر دانست اما دراین نوشته درمورد آنها بحث نمیکنیم. ادویهء مخدر درابتدا به منظور تفریح وسرور استفاده میگردد اما به تدریج سبب اعتیاد گردیده وعواقب ناگوار را…

معلومات بشتز