آیا در پرداخت بیل برق مشکل دارید؟

اگر تا وقت مشخص شده قادر به پرداخت بیل تان نیستید، باید با کمپنی برق تماس بگیرید. در زودترین وقت به آنها اطلاع دهید در غیر این صورت ممکن است مصارف اضافی که شامل فیس قطع و وصل مجدد می باشد درپی داشته باشد. بر اساس قانون، کمپنی برق باید توان مالی شما را ارزیابی…

معلومات بشتز

رهنمود کرایه نشینان برای صرفه جویی در مصرف انرژی

Fast traslate Icon translate   م Fast traslate Icon translate   Fast traslate Icon translate برای اینکه رهنمودهای صرفه جویی در مصرف انرژی و آب را در خانه به کار ببرید ضرورت نیست که صاحب آن خانه باشید. نزدیک به یک سوم از استرالیائی ها در خانه های کرایه ای بود و باش دارند، و…

معلومات بشتز

معلومات دربارهء بسته های اینترنتی تیلفون موبایل

Fast traslate Icon translate   Fast traslate Icon translate   Fast traslate Icon translate   بسیاری از قراردادهای موبایلهای هوشمند یک بستهء ماهانه اینترنت دارند، برای مثال 500 مگابایت (MB) یا 1 گیگا بایت (GB). این همان بستهء اینترنتی است که میتوانید هر ماه استفاده کنید. بسته های اینترنت در کیلوبایت (KB)، مگابایت (MB) و…

معلومات بشتز

معلومات دربارهء خطرات قمار

Fast traslate Icon translate   Fast traslate Icon translate   اشاره استرالیا یک کشور آزاد است و قماربازی یک کار غیرقانونی نیست. درواقع فرصت ها و چانس های زیادی برای قمار بازی در اطراف ما وجود دارند، حتی از طریق انترنت، تیلفونهای موبایل هوشمند. شرط بندی انترنتی مثل این است که در هر زمان از…

معلومات بشتز

آیا در پرداخت بیل برق مشکل دارید؟

Fast traslate Icon translate   اگر تا وقت مشخص شده قادر به پرداخت بیل تان نیستید، باید با کمپنی برق تماس بگیرید. در زودترین وقت به آنها اطلاع دهید در غیر این صورت ممکن است مصارف اضافی که شامل فیس قطع و وصل مجدد می باشد درپی داشته باشد. بر اساس قانون، کمپنی برق باید…

معلومات بشتز

آیا توانایی پرداخت بیل تیلفون خود را نداریم؟

Fast traslate Icon translate   Fast traslate Icon translate   آیا توانایی پرداخت بیل تیلفون خود را ندارید؟ پس موارد ذیل را باید انجام دهید: اگر نمیتوانید بیل تیلفون خود را بپردازید، وحشت نکنید اما آن را نادیده هم تیلفونبیلنگیرید. با کمپنی تیلفون خود تماس گرفته و در مورد گزینه های موجود صحبت کنید. اکثر…

معلومات بشتز