آیا در پرداخت بیل برق مشکل دارید؟

اگر تا وقت مشخص شده قادر به پرداخت بیل تان نیستید، باید با کمپنی برق تماس بگیرید. در زودترین وقت به آنها اطلاع دهید در غیر این صورت ممکن است مصارف اضافی که شامل فیس قطع و وصل مجدد می باشد درپی داشته باشد. بر اساس قانون، کمپنی برق باید توان مالی شما را ارزیابی…

معلومات بشتز

!معلومات دربارهء خطرات حریق در خانه

Fast traslate Icon translate در ایالت ویکتوریا هر سال به طور اوسط سه هزار واقعهء حریق در خانه رخ می دهد که بیشتر این واقعات قابل پیشگیری است. معلومات مندرج در این صفحه از کتاب “ایمنی از خطرات حریق در خانه” که توسط MFB منتشر شده اقتباس گردیده و دربارهء راه های پیشگیری از خطرات…

معلومات بشتز

چرا مبلغ بیل برق، زیاد است؟

معلومات مندرج در این صفحه به شما کمک میکند هرگاه بیل برق تان زیادتر از مبلغی باشد که توقع می کردید دلایل آنرا درک نموده و با کمک کمپنی برق، مبلغ بیل را در وقت معین پرداخت کنید. در این صفحه، چهار دلیل برای این مسأله ذکر شده است: افزایش قیمت کمپنی برق ممکن است…

معلومات بشتز

رهنمود کرایه نشینان برای صرفه جویی در مصرف آب

Fast traslate Icon translate   اگر در مصرف آب صرفه جویی کنید به این معنی است که هر قطره آب و هر دالر مصرفی به حساب می آید. اقدامات زیادی را می توان انجام داد تا عاقلانه در خانه و باغچه از آب استفاده نموده و آب را برای آیندۀ مان حفظ کنیم. سعی کنید…

معلومات بشتز

معلومات دربارهء صرفه جویی در استفاده از تیلفون

1. آیا توانایی پرداخت بیل تیلفون خود را ندارید؟ پس موارد ذیل را باید انجام دهید: اگر نمیتوانید بیل تیلفون خود را بپردازید، وحشت نکنید اما آن را نادیده هم نگیرید. با کمپنی تیلفون خود تماس گرفته و در مورد گزینه های موجود صحبت کنید. اکثر اوقات ممکن است روی یک نحوهء پرداخت و یا…

معلومات بشتز

معلومات دربارهء خانه های کرایه ای

قرارداد کرایه خانه یکی از موضوعات مهم در کرایه کردن خانه، قرارداد کرایه خانه است که ممکن است تحریری باشد یا شفاهی. قرارداد ممکن است برای مدت معین (مثلا شش یا دوازده ماه) باشد یا ادواری (معمولاً ماه به ماه) باشد. قراردادهایی که برای مدت معین امضا می شوند مطمئن تر هستند زیرا برای صاحب…

معلومات بشتز

معلومات دربارهء کمک پولی دولت برای مصارف مراقبت از اطفال

در سالهای گذشته دو قسم کمک در قسمت فیس مواظبت از اطفال از طرف دولت به فامیل ها داده میشد که عبارت بود از: پرداخت جبرانی فیس مراقبت از اطفال Child Care Rebate و مساعدهء مراقبت از اطفال  Child Care Benefit . کمیسیون ارزیابی سودمندی 2014 راجع به مواظبت طفل و آموزش دوران طفولیت) و…

معلومات بشتز

کمک های اولیه برای اشخاص مسن First aids for the elderly

  چون اشخاص مسن بالاتر از سن شصت وپنج ساله اکثراً با واقعات عاجل مانند به زمین خوردن، پارگی جلد و شکستگی استخوان روبرواستند، بناءً اشخاص نزدیک به آنها باید از لحاظ کمک های اولیه و طرز تطبیق آنها آمادگی داشته باشند. آنها نیازبه دانستن همهء نکات کمک های اولیه به صورت عمیق ندارند. اما…

معلومات بشتز

معلومات دربارهء حقوق و وضعیت رهایشی حیوانات

معلومات دربارهء حقوق  و وضعیت رهایشی حیوانات  مقدمه: در دنیای امروز خاصتاً در ممالک انکشاف یافته موضوع حقوق حیوانات و توجه به وضعیت رهایشی شان حائز اهمیت فراوان است. در استرالیا سازمانهای مختلف برای دفاع از حقوق حیوانات و بهترشدن وضعیت رهایشی شان وجود دارند و قوانین مختلف در این زمینه تصویب شده و بر…

معلومات بشتز